Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών (ΕΚΜεΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία:

Σκοπός του ΕΚΜεΣ είναι η προαγωγή της έρευνας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων με άλλα εργαστήρια. Αποστολή του εργαστηρίου, να παράγει γνώσεις που να μπορούν να μετασχηματιστούν σε υπηρεσίες και προϊόντα και να αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

- Καθηγήτρια Δόμνα Μιχαήλ. Διευθύντρια ΕΚΜεΣ

Πρόσφατες Εκδηλώσεις

Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από τη...

Read More

Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα: αναπαραστάσεις και δράσεις

Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής...

Read More

Εσπερίδα με τον συγγραφέα Νίκο Αραπάκη και παρουσίαση του μυθιστορήματος “Ο Αμερικάνος”

Tη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα με τον συγγραφέα Νίκο Αραπάκη για την παρουσίαση...

Read More