Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών (ΕΚΜεΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία:

Σκοπός του ΕΚΜεΣ είναι η προαγωγή της έρευνας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων με άλλα εργαστήρια. Αποστολή του εργαστηρίου, να παράγει γνώσεις που να μπορούν να μετασχηματιστούν σε υπηρεσίες και προϊόντα και να αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

- Καθηγήτρια Δόμνα Μιχαήλ. Διευθύντρια ΕΚΜεΣ

Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Παραπληροφόρηση και Θεωρίες Συνωμοσίας

Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο...

Read More

Πολυτεχνείο 50 χρόνια μετά

Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών διοργανώνει εκδήλωση για τον 50ό εορτασμό της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου...

Read More

EFoC 2: Envisioning the Future of Communication II

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών...

Read More