Συνεργασίες

Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Καστοριάς

Sussex Centre for Migration Research

Συνεργασία με τον Dr Russell King, Professor of Geography (Erasmus Partnership)

Middlesex University London

Συνεργασία με την Dr Anastasia Christou, Associate Professor in Sociology (Erasmus Partnership)

Southern Illinois University Carbondale

Συνεργασία με τον Dr Dimitrios Anastasiou, Associate Professor in Special Education

Συνεργασία με την Dr Nektaria Palaiologou