Ερευνητικά Προγράμματα

Το φαινόμενο της Αλβανικής Μετανάστευσης στην Ελλάδα μελετάται στο Εργαστήριο επί σειρά ετών και μέλη του εργαστηρίου έχουν πραγματοποιήσει εκτενείς έρευνες πεδίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία. Τα πορίσματα των ερευνών έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά συνέδρια, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.

Σε συνεργασία με το Sussex University, και την Δρ. A. Christou, ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τότε του Sussex Center for Migration Research.

Σε συνεργασία με τον Καθηγητή I. Bantekas, University of Brunel, London, U.K., τον Dr. A. Papastavridis, UCL, London, και τις E. Gemi & M. Nikolova συνεργάτιδες του ΕΛΙΑΜΕΠ.