Ερευνητικά Προγράμματα

Το φαινόμενο της Αλβανικής Μετανάστευσης στην Ελλάδα μελετάται στο Εργαστήριο επί σειρά ετών και μέλη του εργαστηρίου έχουν πραγματοποιήσει εκτενείς έρευνες πεδίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία. Τα πορίσματα των ερευνών έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά συνέδρια, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.

Σε συνεργασία με το Sussex University, και την Δρ. A. Christou, ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τότε του Sussex Center for Migration Research.

Σε συνεργασία με τον Καθηγητή I. Bantekas, University of Brunel, London, U.K., τον Dr. A. Papastavridis, UCL, London, και τις E. Gemi & M. Nikolova συνεργάτιδες του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΕΚΜεΣ σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Καστοριάς (ΟΠΙΚΑΣ) και το Πανεπιστήμιο του Middlesex του ΗΒ και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Independent Social Research Foundation (ISRF).

Βασίζεται σε διεπιστημονική έρευνα για να συγκεντρώσει, καταγράψει και αναλύσει ένα σύνολο προφορικών αφηγήσεων ιστοριών ζωής με αναφορά στον ελληνικό εμφύλιο. Πέρα από την εξασφάλιση πολύτιμων ιστορικών μαρτυριών από τους επιζώντες πρώτης γενιάς που βρίσκονται σήμερα στην όγδοη και ένατη δεκαετία της ζωής τους, το υλικό που συγκεντρώνεται θα συμπληρωθεί από αφηγήσεις επόμενων γενεών εξετάζοντας το ζήτημα της διαγενεακής μνήμης.

Το έργο έχει ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2023 και διάρκεια ενός έτους. 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καθ. Δόμνα Μιχαήλ

Περισσότερα: https://www.isrf.org/fellows-projects/narratives-of-the-greek-civil-war/

Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΠΔΜ συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Παρατηρητήριο Δημόσιας Πληροφόρησης check4facts.gr/science» (check4facts.gr)

Στο παρόν έργο, οι συνεργαζόμενοι ερευνητικοί φορείς αποσκοπούν στην αναδιαμόρφωση του πλαισίου διεξαγωγής του δημόσιου διαλόγου, μέσω του εμπλουτισμού του με ουσιαστική, ελεγμένη και διασταυρωμένη πληροφορία επί επιστημονικών ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης (π.χ. ιατρικά θέματα, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή-κρίση, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές). 

Βασικός σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η ανάδειξη των ψευδών ειδήσεων και η προστασία του ευρύτερου κοινού από την επίδραση ψευδών ή παραποιημένων ειδήσεων επιστημονικού ενδιαφέροντος και, ευρύτερα, η ενίσχυση της ποιότητας της συζήτησης εντός της δημόσιας σφαίρας. Για τον σκοπό αυτό οι συνεργαζόμενοι ερευνητικοί φορείς αξιοποιούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα check4facts.gr, η οποία έχει ήδη δημιουργηθεί για την μέτρηση της ακρίβειας πολιτικών δηλώσεων σχετικά με την εγκληματικότητα και το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα. 

Συντονιστής ερευνητικός φορέας των συνεργαζόμενων ερευνητικών φορέων είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι εξής:

  1. Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
  2. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
  3. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 
  4. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» (ΕΑΑ)
  5. Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
  6. Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) 
  7. Το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ
  8. Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας