Δημοσιεύσεις

Συλλογικοί τόμοι βασισμένοι σε σεμινάρια-ημερίδες που οργάνωσε το ΕΚΜεΣ.

Πρόσφυγες & Εκπαίδευση

Μελέτες πεδίου και θεωρητικά ζητήματα
(2020)

Επιμέλεια:
Δόμνα Μιχαήλ, Αγγελική Σακελλαρίου, Νίκος Γογωνάς

Αλισάχνες

Η προσφυγική κρίση μέσα από τη θεατρική γραφή
 (2018)

Επιμέλεια:
Δόμνα Μιχαήλ

Ενδο-ευρωπαϊκή Νεανική Κινητικότητα/
Μετανάστευση στην Εποχή
της Οικονομικής Κρίσης

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

(2015)

Επιμέλεια:
Δόμνα Μιχαήλ, Αναστασία Χρήστου