Αγγελική Σακελλαρίου

Αγγελική Σακελλαρίου

Μέλος Εργαστηρίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη γλωσσολογία στην εκπαίδευση.

Ακαδημαϊκοί τίτλοι

  • Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A.) στη Γλωσσολογία από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales του Παρισιού.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat) στη Γλωσσολογία από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales του Παρισιού με επόπτη καθηγητή τον Oswald Ducrot.
  • Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα στη Διδακτική της Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα Διδακτική της γλώσσας, γραμματικά φαινόμενα, λεξιλόγιο, κειμενικά είδη. Επίσης, γενικότερα, η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα πορίσματα της θεωρητικής μελέτης της γλώσσας μπορούν να συνδεθούν με τη διδακτική της.